Saturday, July 31, 2004

دقت درسبقت گرفتن

د. رهنگام سبقت گرفتن حتما آئینه بغل را نگاه کنید.شاید خودروی دیگری بخواهد ازشما سبقت بگیرد

Friday, July 30, 2004

عد م رعا یت طولی باعث تصادفات است.

تیتر بالا را چند بار بخوانید.عالی است.

خونسردی درهنگام رانندگی

بسم اله الرحمان الرحیم
حفظ خونسردی درهنگام رانندگی باعث ارامش شخص است.خصوصا درهنگامی که پشت جراغ قرمز هستید ویا درترافیگ گیر کرده اید. چون کاری ازشما ساخته نیست پس نفس عمیقی بکشید وبدن خودرا شل کرده وخاطره شیرینی را پیش خود مجسم کنید.

Thursday, July 22, 2004

اسامي مربيان آموزشگاه رانندگي راهنما(قزوين)

بنام خدا

اسامي مربيان آموزشگاه رانندگي راهنما(قزوين)


1-آقاي حمزه خليلي
2-‍‍آقاي اكبرمرادي
3-آقاي نادرقربانيان
4-آقاي تقي قاقزاني
5-آقاي مهدي قاقزاني
6-آقاي عباس مراغه
7-آقاي اكبركشاورزصالح
8-آقاي اكبرقنبرجولائي
9-آقاي محمدبهاوري
10-آقاي قاسم سرائي
11-آقاي علي زارعي
12-آقاي وجيه اله لطفي نيا
13-آقاي اميدرباني
14-آقاي حسين ذواقدر
15-آقاي ولي آشوري
16-آقاي مجيدسوده كش
17- آقاي محمدعيوض خاني
18-خانم مريم محموديان
19-خانم ربابه قاضي
20-خانم شراره قربانيان
21-خانم حاجيه ملكي

انجمن صنفي مربيان آموزشگاهها- اقتباس از روزنامه همشهري

انجمن هاي صنفي به اضافه يك

انجمن صنفي آموزشگاه هاي رانندگي

انجمن صنفي خبرنگاران، انجمن صنفي آرايشگران و هزاران انجمن صنفي ديگر. حتما تا به حال اسم چندين انجمن صنفي را شنيد ه ايد و احتمالا با كاركرد آنها هم آشناييد. تازه اگر خودتان هم در يكي از اين صنوف، مشغول به كار هستيد كه چه بهتر.
اما اين صنف جديد را هم به آرشيو صنفي ذهنتان اضافه كنيد، خصوصا كه تقريبا همه با آن سروكار داشته و داريم. انجمن صنفي مربيان آموزشگاه هاي رانندگي تهران. قرار نيست فقط شما برويد در فلان آموزشگاه و بعد چندين ساعت با مربي سروكله بزنيد و اگر مشكلي بين شما پيش آمد، كسي رسيدگي نكند. نه، هيات مديره اين انجمن صنفي در پيامي تقريبا مانيفست اين انجمن را روشن كرده و نيازي به كنكاش دو چندان نيست. در بخشي از اين پيام آمده: «انجمن صنفي مربيان آموزشگاه هاي رانندگي تهران افتخار دارد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به انجمن هاي صنفي كارگري خدمت كند. هيات مديره انجمن با توكل به خدا با حداقل امكانات موجود در حل مسايل و مشكلات مربيان تلاش مي كند. اميدواريم بتوانيم زمينه انتقادپذيري سالم براي بهبود كار را فراهم كنيم.»
اما اين انجمن صنفي يك شبه تاسيس نشد. يعني بعد از اينكه اولين آموزشگاه رانندگي در سال ۱۳۰۸ تاسيس و اولين پروانه آموزش رانندگي در تهران در سال ۱۳۳۷از طرف وزارت كشور صادر شد، طبق ماده ۲ قانون نظام صنفي سال ۱۳۵۰ (ماده ۲ لايحه قانوني مصوب شوراي انقلاب) اين كار به صورت يك صنف شناخته شد و بر همين اساس اتحاديه صنفي آموزشگاه هاي فني و رانندگي در سال ۱۳۵۲ توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت رسيد. از آن به بعد هم صدور پروانه تاسيس آموزشگاه رانندگي بر عهده اتحاديه صنفي گذاشته شد اما در سال ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي به استناد ماده ۱۳ قانون كار آموزي مصوب سال ۱۳۴۹، اجازه صدور اين پروانه را به اداره راهنمايي و رانندگي تفويض كرد. از سال ۱۳۶۲هم اين آموزشگاه ها از شكل صنفي خارج شده و به صورت مراكز كارآموزي درآمدند. يعني عملا اتحاديه صنفي آموزشگاه هاي رانندگي منحل شد.
اما اين پايان كار نبود و مربيان آموزشگاه هاي رانندگي با استناد به ماده ۱۳۱ قانون كار با دريافت مجوز فعاليت از اداره كل كار و امور اجتماعي استان تهران در تاريخ ۴/۶/۸۲ دوباره فعاليتشان را شروع كردند.
و اما بخشي از اهداف اين انجمن صنفي: شما اگر راننده شاغل در يكي از آموزشگاه ها هستيد، اين اهداف رابه خاطر بسپاريد تا بعدا اگر با مشكلي مواجه شديد، بتوانيد راهكار مناسبي پيدا كنيد. حفظ و احقاق حقوق ودفاع از منافع مشروع، قانوني و صنفي مربيان، ايجاد انسجام و اتحاد ميان مربيان، تاسيس شركت هاي تعاوني از هر نوع به منظور تامين نيازمندي هاي مربيان، اقدام به تاسيس صندوق هاي تعاون، قرض الحسنه، از هر نوع و...
اينها بخشي از اهداف عنوان شده توسط موسسان اين انجمن صنفي است. فقط اميدواريم تمام رانندگان و مربيان آموزشگاه ها از وجود چنين انجمني باخبر باشند و از ماهيت آن دفاع كنند.

قابل توجه خانواده هاي محترم

همسران عزيز وخانوادةهاي محترم

لطفا درهنگام مسافرت درداخل اتومبيل زمان رانندگي جروبحث نكنيد.

Tuesday, July 20, 2004

درداخل تونلها سبقت ممنوع

سبقت درداخل تونل واقعا خطرناك است.

Monday, July 19, 2004

توضيحي درمورد موسسه راهگشا

توضيحي ديگر درمورد موسسه راهگشا
موسسه راهگشاي استان قزوين درسال 1379دراستان قزوين شروع بكار كرد. درابتدا استقبال زيادي نمي شد. مردم فكرنمي كردند آموزشگاههاي خصوصي تحت نظارت اداره راهنمائي وموسسه راهگشا بتوانند دربخش صدور گواهينامه فعاليتي داشته باشند.
باهمكاري بسيار صميمانه جناب سرهنگ حسني رياست محترم اداره راهنمائي ورانندگي وجناب سرهنگ موسوي معاونت محترم ايشان ودرنهايت جناب سرهنگ كشاورزيان رياست محترم موسسه راهگشاي استان قزوين روز به روز استقبال بيشتر وبيشتر شد. ضمنا دربخش نظارت جناب سرهنگ رمضاني نهايت تلاش خود رادرجهت بهتر شدن محيط آموزش ونحوة آموزش بعمل آورد.
استادان آموزش تئوري : جناب تيمسار كاظمي – جناب سرهنگ كشاورزيان – جناب سرهنگ سرداري.
استادان آزمون : جناب سرهنگ ملكي – جناب سرهنگ محمد ي .

Sunday, July 18, 2004

درزمان حركت هيچوقت دنده راخلاص نكنيد.

متاسفانه بعضي ازرانندگان درحركت براي خنك شدن موتور دنده راخلاص ميكنند.
غير ازاينكه تاثيري درخنك شدن موتور ندارد فوق العاده خطرناك نيز هست .

رعايت 4(ايست )مهم درموقع رانندگي

بنام خدا

ايست عابرپياده سركوچه
ايست سرخيابان
ايست وسط بريدگي ياتقاطع
ايست خروج ازپارك

Saturday, July 17, 2004

آموزش ذهني رانندگي

افرادي كه مشغول آموزش عملي رانندگي هستند.چنانچه واقعاعلاقمند هستندسريعتررانندگي رايادبگيرند به مورد زير كاملاتوجه فرمايند:
درزمان بيكاري درمنزل ويامحل كار روي صندلي نشسته وچشمان خودراببنديد.دراين موقع خودرادرصندلي خودرومجسم نمائيد.
درذهن خود مشغول رانندگي شويد.
درروز حدود10دقيقه اين تمرين ذهني راانجام دهيد.
نيجه بسيارعالي آنرامي بينيد.

Wednesday, July 14, 2004

خونسردي درموقع رانندگي يعني فرهنگ رانند گي

موارد مهم دررا نند گي :حفظ خونسردي وتسلط براعصاب

Tuesday, July 13, 2004

احترام به قانون

احترام به قانون خصوصا درهنگام رانندگي يعني بافرهنگ.

Monday, July 12, 2004

همکاری

امروز يكي ازموتورهاي جستجوگر راجهت پيداكردن مطالبي راجع به كارم بررسي
كردم.بسيارخوشحال شدم افرادي واقعا زحمت كشيده ودررابطه بافرهنگ ترافيك نوشته بودند.
خداراشكر

دور ميدان سرعت 20كيلومترودنده 2

خودروي باسرعت 60الي 70كيلومتر ازكنارمن گذشت به ميدان رسيد باسرعت پيچيدصداي برخورد ودرنهايت تصادف.عزيزان دور ميدان دنده 2وحداكثرسرعت20

Sunday, July 11, 2004

افرادمسن بيشتر درمعرض خطر تصادف هستند

بسمه تعالي

يكي از دست اندركاران سازمان حمل ونقل وترافيك تهران اعلام نمودكه شمارسوانح دررانندگان بالاي 60سال حتي ازآمارتصادف رانندگان جوان زيز24سال بيشتر است.
پس عزيزان مسن لطفا كمتر رانندگي فرمائيد.

استفاده از تلفن همراه درموقع رانندگي موجب پشيماني مي شود

تيتررادوباره بخوانيد.

بستن كمربند ايمني سلامت شمارا تضمين مي كند

در جاده شمال تصادفي ديدم متاسفانه شديد بود وتاسف بيشتر بخاطر نبستن كمربند راننده وسرنشين وبقيه مسئله راخودتان حدس بزنيد.

Wednesday, July 07, 2004

تابلوي سبقت ممنوع

بيشتر تصادفات جاده اي بعلت رعايت نكردن تابلوي سبقت ممنوع است.

Tuesday, July 06, 2004

شرايط ثبت نام در آموزشگاههاي مجري طرح

اصل شناسنامه وفتوكپي صفحه اول وآخر(توضيحات(
پايان خدمت وياگواهي اشتغال بتحصيل ويابرگ اعزام به خدمت
.
بانوان نيازي به ارائه بند2ندارند.
پنج قطعه عكس 4*3رنگي وياسياه وسفيدبازمينه روشن
فيش چهل هزارريال عوارض شهرداري به حساب 96527وزارت كشور.
فيش ده هزارريال تمبرگواهينامه به حساب 96455وزارت دارائي.
مبلغ يكصدهزار ريال بابت پنج جلسه دوساعته آموزش آئينامه كه اين مبلغ مربوط به
قزوين مي باشد ودرتهران متفاوت است.
مبلغ چهارصدهزارريال بابت 10جلسه آموزش عملي رانندگي .اين مبلغ نيز مربوط به قزوين مي باشد.

Monday, July 05, 2004

متولدين 1365

بنام خدا
خبر بسيار مهم براي متولدين 1365
متولدين 1365درسرتاسر ايران جهت اخذ گواهينامه پايه 2نيازي به ارائه كارت پايان خدمت ويا گواهي اشتغال بتحصيل ندارند.وفقط ارائه اصل شناسنامه الزامي است.

Sunday, July 04, 2004

آموزش فرهنگ رانندگي

بسم اله الرحمان الرحيم

باهدف كاهش آمارتصادفات
اين وبلاگ را نوشته  وباكمك عزيزان مطالب مهمي در ارتباط با آموزش رانندگي وفرهنگ ترافيك خواهم نوشت .برنامه هاي بسيارزيادي براي اين پروژه درنظر دارم كه انشا اله  روزانه آنرا مي نويسم