Monday, March 20, 2006

سال 1385

بنام پروردگار یکتا
سال 1385بر همه شما عزیزان مبارک باد
وقت مسافرت است ورعایت فرهنگ رانندگی
فرهنگ رانندگی

Saturday, March 11, 2006

رانندگی در اتوبا نها و بزرگ راه ها

بنام خدای بزرگ
در اتوبانها و یا بزرگ راهها حرکت میکنید
خودرو پشت سر با سرعت سرسام آور ی بطرف شما می آید
وپشت سرهم چراغها را روشن وخاموش می کند که مسیر را خالی کنید
خط سمت راست شما خودروهای هستند که امکان تعویض خط برای شما نیست .تنها کاری که می کنید
فلاشرها
را روشن کنید به احتمال خیلی زیاد خودرو پشت سر از رو رفته وسرعتش را کم می کند

Thursday, March 02, 2006

فرهنگ رانندگی

بنام خدای توانا
از وبلاگ خوب رانندگی مثل زندگی
تو جاده ها دیده اید که گاهی یک کامیون یا اتوبوس جلوی شما حرکت می کند و باعث می شه تا دید شما از جاده کور باشه
و از یک طرف می‌خواهید از آن کامیون یا اتوبوس سبقت بگیرید،
اما دید ندارید
و اگر هم بدون دید بخواهید این کار را بکنید باید خطر زیادی را بجان بخرید، نه؟اما یه جایی تو این کره خاکی راننده‌های خودروهای سنگین در چنين مواقع،
از آن بالا كه کلی برای خودش ابهت داره و
البته با تسلطی که به جاده دارند،
در موقعیتی مناسب
دستشان را بیرون می آورند
و ماشین های عقبی را راهنمایی می کنند که
چه موقع جاده برای سبقت گرفتن
امنه