Thursday, March 02, 2006

فرهنگ رانندگی

بنام خدای توانا
از وبلاگ خوب رانندگی مثل زندگی
تو جاده ها دیده اید که گاهی یک کامیون یا اتوبوس جلوی شما حرکت می کند و باعث می شه تا دید شما از جاده کور باشه
و از یک طرف می‌خواهید از آن کامیون یا اتوبوس سبقت بگیرید،
اما دید ندارید
و اگر هم بدون دید بخواهید این کار را بکنید باید خطر زیادی را بجان بخرید، نه؟اما یه جایی تو این کره خاکی راننده‌های خودروهای سنگین در چنين مواقع،
از آن بالا كه کلی برای خودش ابهت داره و
البته با تسلطی که به جاده دارند،
در موقعیتی مناسب
دستشان را بیرون می آورند
و ماشین های عقبی را راهنمایی می کنند که
چه موقع جاده برای سبقت گرفتن
امنه

No comments: