Wednesday, May 10, 2006

رانندگی در زمان بارندگی

بنام خدای مهربان
پرحادثه ترین زمان رانندگی در فصل بارندگی
اوایل ریزش باران است
جاده لغزنده می شود
سرعت خودرو را کم کنید