Friday, December 30, 2005

بنام ایزد یکتا
خبرنگاران - تویسندگان مطبوعات - وبلاگ نویسان -
شما صادقانه مسائل احتماعی فرهنگی سیاسی وغیره
را می نویسید
جهت کاهش آمار تصادفات یادآوری مطالب وبلاگ راهنما را باذکر ماخذ ویابدون ذکر ماخذ
برای خوانندگا نتان بنویسید
آموزش زیر تقدیم بشما وتمام خوانندگان عزیزتان
همه ما در هر پست ومقام وبا هر وضعیت مالی رانندگی می کنیم
----------------------------------------------------------------------------------------------

ازخودروی سبقت می گیرید. روبروخودرودیگری بطرف شما باسرعت می آید
دنده ای برای عوض کردن وسرعت گرفتن ندارید
مرگ روبرو است
دراین لحظه پا راروی کلاج گذاشته ویک لحظه به سرعت پاراازروی آن برداشته
وهم زمان گاز دهید

شتاب آن شمارابه یاری خدا نجات میدهد
اما چرابگذاریم این لحظات شکل بگیرد

Thursday, December 29, 2005

برای حفظ جان خود ودیگران عضو شوید

بنام قادر توانا
عزیزان: ما انجمن رعا یت و حمایت از فرهنگ رانندگی را تشکیل می دهیم
ازتمام عزیزانی که گواهینامه دارند ورانندگی می کنند آقا یاخانم درخواست می شود دراین کار فرهنگی واجتماعی عضو شوند.
عضویت در این انجمن صرفا فرهنگی و اجتماعی است
شرایط عضویت:درکامنت وبلاگ راهنماتعهدنامه زیر را نوشته وارسال نمائید ویا به آدرس ایمیل ذکر شده در زیرتعهد نامه را تکمیل وایمیل نمائید
اینجانب (نام نام خانوادگی ) دارای گواهینامه پایه ( 1یا 2) به شماره (شماره گواهینامه) تقاضای عضویت دارم وتعهد می نمایم که فرهنگ رانندگی را رعایت نمایم.اعضای انجمن تعهد می نمایند قوانین راهنمائی ورانندگی را رعایت نمایند
وقتی همه عضوشوند وفرهنگ رانندگی رارعایت نمایند
آمارتصادفات به شدت کاهش پیدا می کند

Tuesday, December 27, 2005

عامل تصادف : غرور

بنام خدای خوب
بیشتر آمار تصادفات
مربوط به کسانی است که
ادعای مهارت

در رانندگی را دارند

جوانان عزیز بادقت مطالعه نمائید

بنام خالق یکتا
جوانان عزیز
بدقت مطلب زیر را مطالعه فرمائید
گواهینامه گرفته واتومبیلی هم خریده اید
یک لحظه نشسته وبه مطالب من گوش کنید
فکر کنید
باخودرو بیرون رفته وتصادف کرده اید
یک نفر کشته شده ویک نفر هم زخمی شده
چکار می کنید
می گوئید
خدایا این بار من را نجات بده
خدایا کمکم کن
یا علی مدد
ووووو
این بار اگر نجات پیدا کنم قول می دهم
تمام مقررات راهنمائی ورانندگی را رعایت نمایم
خدا ترا نجات داد
حالا رانندگی کن
یا علی

Sunday, December 25, 2005

تمرکز در رانندگی

بنام پروردگار

از یکی ارفیلسوفان ومرتاضان هندی پرسیدند
آیا پس از این همه دانش وفرزانگی وریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟
گفت : آری گفتند:چگونه
گفت : وقتی غذامی خورم صرفا غذا می خورم ووقتی می خوابم فقط می خوابم .
شما نیز دررانندگی این گونه باشید

Friday, December 23, 2005

نحوه گرم کردن موتور در فصل سرما

بنام خدای توانا
اینک فصل سرما است
ومشکلات گرم کردن موتور در صبحهای زود
عزیزان موتور خودرو را
درزمان حرکت
بادنده 1و2گرم نمائید
دوستانی هستند که در جا خودرو را می خواهند گرم کنند
وگازهای آنچنانی هم می دهند
آسیب شدید به موتور خودرو وارد
می شود


Wednesday, December 21, 2005

یادآوری بخشی از فرهنگ رانندگی

بنام خدا
بستن کمربند ایمنی
رانندگی در مابین خطوط
سبقت نگرفتن غیر مجاز
رعایت حق تقدم
استفاده از بوق فقط درمواقع ضروری
احتیاط کامل در چهار راه ها حتی زمانی که چراغ سبز است

Monday, December 19, 2005

باتوجه به اهمیت انجمن مجددا ازهمه عزیزان دعوت می شود

بنام قادر توانا
عزیزان
برای رعایت فرهنگ رانندگی
لطفا
در انجمن حمایت ورعایت فرهنگ رانندگی
عضو شوید

Saturday, December 17, 2005

بیشتر تصادفات نتیجه جروبحث در خودرو است

بنام خدای بزرگ

خانواده هاي محترم
لطفا درهنگام مسافرت درداخل اتومبيل زمان رانندگي
جروبحث
نكنيد.

Tuesday, December 13, 2005

جهت آموزش فرهنگ رانندگی دست به دست هم دهیم

بنام خدای منان
آقای میلاد اکبری مدیر وبلاگ خوب میلاد125
چکیده ای از مطالب راهنما را در آدرس زیر نقل کره اند برای دیدن آن مطالب ووبلاگ ایشان روی آدرس زیرکلیک نمائید

نظر دوستان

بنام خدای واحد
دوست عزیز آقا سروش پیشنهاد خوبی ارائه داده
بدین شرح
آقاي قربانيان خسته نباشيد. مي خواستم اين كامنت را براي سايت هاي نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي بنويسم سراغ نداشتم گفتم براي شما بگويم شما منتقل نماييد. در برخي كشورها از برچسب هايي كه روي آنها يك حرف يا علامت است در شيشه عقب ماشين استفاده مي شود و هركدام معني خاصي دارد همچون “راننده زن است“ يا “راننده ناشي است و تازه گواهينامه گرفته“ يا “ لاستيك اين ماشين يخ شكن است “ كه هشدار مي دهد اتومبيلهاي ديگر زياد نزديك نشوند وگرنه سنگ ريزه به آنها خواهد خورد. چرا از اين علائم و حروف در ايران استفاده نمي شود.

Friday, December 02, 2005

قانون جدید حق تقدم در میدان

بنام خدای یکتا
قانون جدید میدان
خودروهای که دور میدان هستند حق تقدم دارند
خودروهای که وارد میدان می شوند
توجه فرمایند

خودروهای که دور میدان هستند حق تقدم دارند