Tuesday, April 26, 2005

حمایت از وبلاگنویسان

بنام خدای دانا
اکثروبلاگهای فرهنگی وپربار بتدریج تعطیل می شوندوعلت آن هزینه های اینترنت
هزینه تلفن
ودرنهایت
هزینه های زیاد
چه خوبست دولت - وبلاگنویسان فرهنگی واجتماعی را حمایت کند
دادن آگهی های دولتی به آنان
دراختیارگذاشتن اینترنت رایگان
لطفا شما هم نظر بدهید

Saturday, April 23, 2005

لوگوی زیبای راهنما توسط عزیزی بنام آقای رضا مخفی

لوگوی زیبای راهنما توسط آقای رضا مخفی مدیر سایت
ساخته شده است .بدینوسیله از ایشان تشکر می کنم

Friday, April 22, 2005

آئين نامه - سئوال وجواب

بنام خدا
حداكثر سرعت درخارج از شهر ومحل هاي غيرمسكوني در روز چند كيلومتر درساعت است؟
95
كيلومتر درساعت
حداكثر سرعت در شهر چند كيلومتر در ساعت است؟
50
كيلومتر درساعت
حداکثرسرعت در راه هاي خارج از شهر ومناطق غيرمسكوني درشب چند كيلومتر درساعت است؟
85
كيلومتر درساعت
حداکثر سرعت در ميدان ها كوچه ها وپيچ ها چند كيلومتر درساعت است؟
20كيلومتر درساعت

Monday, April 18, 2005

قابل توجه کارآموزانی که در امتحان عملی قبول می شوند

بنام خدا
کارآموزانی که درامتحان داخل شهر قبول میشوند
پس از اعلام افسر
ترمز دستی را می کشید.خودرو را خاموش می کنید. وسوئیچ را خارج می کنید
دقت کنید موارد فوق حتما انجام شود

Friday, April 15, 2005

یک لحظه غفلت دنیای پشیمانی

بنام آفریدگار هستی
سیگار روشن می کنید
با تلفن همراه شماره می گیرید
مشغول روشن کردن ضبط صوت هستید
برمی گردید وبا بغل دستی صحبت می کنید
کنترل فرمان از دست شما خارج می شود
یاعلی
مواظب باش

Monday, April 11, 2005

درجاده های خارج ازشهر

بنام خدای کریم ورحیم
درجاده های خارج ازشهر
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما ممتد بود نمی توان سبقت گرفت
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما بریده بریده بود می توان با احتیاط کامل سبقت گرفت
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما ممتد وهمردیف با آن بریده بریده بود نمی توان سبقت گرفت
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما بریده بریده بود وهمردیف باآن ممتد بود می توان با احتیاط کامل سبقت گرفت
چنانچه رعایت شود
سرعت خودروشما بیشتر شده وخطر تصادف به صفر می رسد
مهم – بسیار مهم
باید از دو طرف رعایت شود

Tuesday, April 05, 2005

شرایط جسمانی جهت اخذ گواهینامه پایه دوم

بنام خدای مهربان

از دفترچه راهنمای ثبت نام معاونت راهنمائی ورانندگی ناجا


متقاضیان گواهینامه باید از سلامت جسمی متناسب با مسئولیت های رانندگی با خودرو برخوردار باشند. اشخاصی که دارای ضعف یا نقصان در بعضی از اعضا موثر در رانندگی باشند نیز به شرط رعایت موارد زیر قادر به اخذ گواهینامه رانندگی خواهند بود

کسانیکه ضعف یا نقصان در بینائی دارند از طریق استفاده از عینک طبی یا لنز (مرئی یا نا مرئی ) ویا اقدامات درمانی دیگر.
افراد یک چشم با استفاده از آئینه مخصوص

جانبازان ومعلولین که نقصان در ناحیه دست وپا دارند از طریق تجهیز خودرو به امکانات مناسب ویا استفاده از اعضا مصنوعی .

اشخاصی که نقص در شنوائی دارند با استفاده از سمعک وناشنوایان کلی از طریق بر چسب روی شیشه .

سایر موارد برابر راهنما ئی های حضوری پزشکان معاین خواهد بود.

در حال حاضر فقط برای افرادی که مبتلا به بیماری صرع یا جنون بوده ویا از هر دو چشم نابینا می باشند . گواهینامه صادر نمی شود.

Monday, April 04, 2005

آئین نامه - چهار راه ها - بخش دو

خدایا باهمه بزرگیت درقلب کوچک من جای داری
کتاب آئین نامه بخش چهار راه ها را باز کنید
درچهار راه هائی که تابلو دارند
خودروهای که پشت تابلوهستند متوقف می مانند
از دو خودرو بعدی که مسیر آنان تابلو ندارند
وسیله نقلیه ای اول حرکت می کند که جهت حرکتش مستقیم باشد
خودرو بعدی بعد از آن حرکت می کند
سپس دو وسیله نقلیه ای که پشت تابلو هستند
مجددا
وسیله نقلیه ای که مسیر مستقیم دارد وبعد خودرو بعدی

عبور ومرور در دور برگردانها- از وبلاگ خوب طراحی موتور

بنام خدای مهربان
عزیزان کلیک کنید
وبلاگ آموزنده
طراحی موتور
مطلب بسیار خوبی در مورد
عبورومرور در دور برگردانها
نوشته است
این است فرهنگ رانندگی

Saturday, April 02, 2005

آئین نا مه - چهار راه ها - بخش یک

بنام خدای گرامی
کتاب آئین نامه را باز کنید
صفحه چهار راه ها
اینک آموزش آنرا شروع می کنم
تا کنون نشنیده اید - فورا یاد می گیرید
در چهار راه هم عرض که چراغ راهنما ندارد وتابلو هم ندارد
وسیله نقلیه ای اول حرکت می کند که سمت راستش خالی باشد
بقیه خودروها به ترتیب حرکت عقربه های ساعت
تکرار می کنم به ترتیب عقربه های ساعت
تمرین کنید - هیچوقت فراموش نمی کنید
به بخش لینکها - آموزش چهار راه سمت چپ وبلاگ بروید

سرعت - سرعت

بنام خدای عزیز
سرعت غیر مجاز
مساوی
است
با
تصادف