Tuesday, April 05, 2005

شرایط جسمانی جهت اخذ گواهینامه پایه دوم

بنام خدای مهربان

از دفترچه راهنمای ثبت نام معاونت راهنمائی ورانندگی ناجا


متقاضیان گواهینامه باید از سلامت جسمی متناسب با مسئولیت های رانندگی با خودرو برخوردار باشند. اشخاصی که دارای ضعف یا نقصان در بعضی از اعضا موثر در رانندگی باشند نیز به شرط رعایت موارد زیر قادر به اخذ گواهینامه رانندگی خواهند بود

کسانیکه ضعف یا نقصان در بینائی دارند از طریق استفاده از عینک طبی یا لنز (مرئی یا نا مرئی ) ویا اقدامات درمانی دیگر.
افراد یک چشم با استفاده از آئینه مخصوص

جانبازان ومعلولین که نقصان در ناحیه دست وپا دارند از طریق تجهیز خودرو به امکانات مناسب ویا استفاده از اعضا مصنوعی .

اشخاصی که نقص در شنوائی دارند با استفاده از سمعک وناشنوایان کلی از طریق بر چسب روی شیشه .

سایر موارد برابر راهنما ئی های حضوری پزشکان معاین خواهد بود.

در حال حاضر فقط برای افرادی که مبتلا به بیماری صرع یا جنون بوده ویا از هر دو چشم نابینا می باشند . گواهینامه صادر نمی شود.

2 comments:

BigPru said...

I wish I could read Arabic, I would like to read some excerpts from your everyday lives.

Anonymous said...

Salam ,mamnoon ke be ma sar zadin,oonam chashm