Thursday, September 30, 2004

كود ك - كود ك - كود ك -كود كان شيرين هستند

كودكان را در صندلي جلو ننشانيد- روي صندلي جلو كودكان راقرار ندهيد- روي صندلي جلو كودكان رانگذاريد
خانم - آقا لطفا كودكان را در صندلي جلو ننشانيد
كودكان شيرين هستند اگر اتفاقي پيش بيايد زندگي سخت مي شود
آقا - خانم بخدا زندگي جهنم مي شود

Tuesday, September 28, 2004

http://www.policetraffic.irاقتباس از سايت


[1383/07/01]
◊ عكسبرداري از گواهينامه
با توجه به اينكه اكثريت شهروندان از مجازات عكسبرداري گواهينامه بي اطلاع مي باشند و نا آگاهانه مبادرت به عكسبرداري از كارتهاي شناسايي و گواهينامه مي نمايند. به اطلاع عموم مي رساند ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامي در اين خصوص اينگونه اشعار مي دارد:
ماده ۵۳۷: عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشـان دهد آن مدارك رونوشـت يا عـكس مي باشد، در غير اينصورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اينگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماًً و عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شدنوشته روزنامه شرق 28شهريورماه سال1383

روزنامه شرق مطالبي درارتباط با وبلاگ آموزشگاه رانندگي راهنما- قزوين نوشته كه بد ينوسيله ازكليه عزيزان تشكرمي كنم انشائاله همه دست بد ست هم داده ودرجهت آموزش فرهنگ رانندگي وكاهش آمار تصادفات كوشا باشيم

Monday, September 27, 2004

مو تو ر سيكلت

موتورسيكلت وسيله بسيار خوبي است .بشرطي كه فرهنگ سوار شدن آن رابدانيم
موتورسواران عزيز چنانچه احتياط نكنيد خدانخواسته اتفاقهاي بسيار وحشناك پيش مي آيد
احتياط

Saturday, September 25, 2004

هفته بازگشا ئي مدارس

بنام خدا
رانندگان عزيز
فرزندانمان به مدرسه مي روند
مواظب باشيد خانواده اي را داغدار نكنيد
احتياط كنيد

Friday, September 24, 2004

مو تو ر و مو تو ر سو ا را ن

رانندگان عزيز در موقع باز كردن درب اتومبيل مواظب موتور سواران باشيد
موتورسواران گرامي كلاه كاسكت فراموش نشود

Thursday, September 23, 2004

تصا د فا ت - تصا د ف - تصا د ف خو ر و

بنام خدا
درهرتصادفی طرفين مقصر هستند يكي مقصر قانونی ودومی مقصر وجدانی
لطفا در اين مورد خود نتيجه گيري فرمائيد
احتياط براي طرفين

Tuesday, September 21, 2004

استقبال بسيارخوب سايتهاي پربيننده از اين وبلاگ

بنام خداوند
بنام كسي كه هستي ما از اوست
باتوجه به مطالب اين وبلاگ وسادگي آن ودرنهايت آموزش فرهنگ رانندگي به شيوه ساده وروان باهدف كاهش آمار تصادفات سايتهاي بسيار خوب وپربيننده به اين بلاگ لينك داده اند ضمن تشكر از تك تك عزيزان از خداوند متعال توفيق روز بروز آنان را خواستارم
اينجانب تا ماداميكه نوشتنم در اين وبلاگ حتي مفيد به حال يك نفر باشدآنرا ادامه خواهم داد.
حتي اگر در روز يك بيننده داشته باشد
تقاضا دارم در كامنت يا با ايميل مرا راهنمائي ومساعدت فرمائيد

توجه توجه توجه - قابل توجه متولدين 1365

متولدين 1365جهت اخذ گواهينامه پايه 2 نيازي به ارائه كارت پايان خدمت ويا گواهي اشتغال بتحصيل ندارند
متولدين 1365 اين موقعيت مهم را از دست ندهيد
آموزشگاه رانندگي راهنما- قزوين
داراي مجوز آموزش وآزمايشات گواهينامه پايه 2

Monday, September 20, 2004

سرعت سرعت سرعت سرعت سرعت سرعت سرعت

خودروباسرعت آمد خودرو بعدي از بريدگي صداي برخورد وشكستن شيشه و...بعد بيمارستان
باسرعت رانندگي نكنيد
خواهش مي كنم با سرعت رانندگي نكنيد
جان خود وديگران رادوست داشته باشيد

Sunday, September 19, 2004

بوق زدن بي مورد

آقا خانم لطفا بي مورد بوق نزنيد.اگر خودتان هم صداي بوق خودروي را كه بي مورد زده مي شود را بشنويد عصباني مي شويد
صداي بوق روي اعصاب مردم تاثير فوق العاده بدي دارد
بوق نزنيد

Thursday, September 16, 2004

اقتبا س از سايت www.urumiacity.com

راننده اي كه باسرعت 110كيلومتر در ساعت در يك مسير 100كيلومتري رانندگي مي كند تنها 9دقيقه زودتر از
راننده اي كه با سرعت 95 كيلومتردرساعت حركت مي كند به مقصد مي رسد
آيا 9دقيقه صرفه جوئي درزمان ارزش آنراداردكه جان خود وديگران را به خطر بيندازيم؟

قا بل تو جه رانندگا ن محتر م

درحالت عصبانيت رانندگي نكنيد
درحالت عصبانيت رانندگي نكنيد
درحالت عصبانيت رانندگي نكنيد
لطفا درهنگام عصبانيت رانندگي نكنيد

Tuesday, September 14, 2004

مهم - مهم - بسيار مهم

رانندگان محترم
در جاده ها خواب آلود بودن راننده يكي از مهمترين عوامل تصادفات است.
چند بار جمله بالا را بخوانيد

Monday, September 13, 2004

مربيان آموزشگاههاي رانندگي الگوي رانندگان درسطح شهرهستند

باخودرو آموزشگاه به چراغ قرمز رسيدم 39ثانيه مانده بودسبز شود.طرفين چراغ سبز خلوت وتادوردست خودروي مشاهده نمي شد. من پشت چراغ قرمز ايستاده بودم .فردي نيز كنارمن ايستاد. من راصدازد. فكر كردم آدرس مي پرسد. صدازدآقا من بشما وآموزشگاه شما افتخار مي كنم . وازامروز بهترين تبليغ كننده براي آموزشگاه شما مي شوم .علت راپرسيدم ؟ چراغ قرمز رانشان داد. لبخندي زدم وتشكر كردم وگفتم : من بشما افتخار مي كنم كه اين مسئله عادي براي من ومهم براي شماست . خدارا شكر افرادي مثل شما وجود دارند.
چراغ سبز شد دستي براي هم تكان داديم

Sunday, September 12, 2004

اقتباس از كتاب بدانيم وبرانيم -رحمت اله فرخيده

راننده هر وسيله نقليه به محض تصادف منجر به جرح يافوت موظف است بلافاصله وسيله را درمحل تصادف متوقف سازد وتازماني كه تشريفات مربوط به رسيدگي توسط كارشناسان نيروي انتظامي خاتمه نيافته از تغييروضع اتومبيل يا صحنه خودداري كند
مهم :راننده درصورتي مي تواند براي رساندن مريض به بيمارستان از خودرو مزبور استفاده كند كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد

مطلبي ديگر در مورد كمربندايمني

شخصي ساعت 6صبح در يكي از جاده ها باسرعت زياد در حركت بود كاميوني در كنار جاده پارك كرده بود .شخص مزبور خواب آلود وباهمان سرعت با كاميون برخورد كرد -بيمارستان-وخوشبختانه جان سالم بدر برد
علت سالم ماندن شخص بستن كمربند ايمني بود

متقاضيان گواهينامه كه از يك چشم نابيناهستند

متقاضيان گواهينامه هاي موتورسيكلت و پايه 2 وتراكتور چرخ لاستيكي كه از يك چشم نابينا مي باشند در صورتي مي توانند گواهينامه اخذ كنند كه ديد چشم سالم آنها نبايد كمتر از9/10باشد

Tuesday, September 07, 2004

كدملي - كد پستي

بنام خدا
از تاريخ 15/06/83 جهت اخذ گواهينامه رانندگي داشتن كد ملي وكدپستي الزامي است

مربيان آموزشگاههاي رانندگي توجه فرمائيد

ازمربيان ارجمند تقاضا دارم درهيچ شرايطي جمله تو هيچوقت راننده نمي شوي را به كارآموزان مطرح نفرمائيد. زير پس از مدتي باعث بروز همين صفات درشخص مي شود. وزحمات شما نيز بي ارزش مي گردد

Monday, September 06, 2004

چراغ زرد چشمك زن

دربرخورد با چرغ زرد چشمك زن
سرعت خودرو را كم كرده وبا رعايت حق تقدم به مسيرمان ادامه مي دهيم

استفاده از مطالب وبلاگ آموزش فرهنگ رانندگی - قزوين

جهت كاهش آمار تصادفات استفاده از مطالب وبلاگ با ذكر ماخذ وبدون ذكر ماخذ آزاد است

آئينه ها و راهنما

استفاه از آئينه ها وراهنما آمار تصادفات رابشدت كاهش مي دهد

Sunday, September 05, 2004

آهسته برانيد.آهسته تر برانيد. خواهش مي كنم آهسته برانيد

اقتباس از سايت فرهنگ خودرو
آيا مي دانيد اگر كمي آهسته تر برانيد وبراي يكديگر حق تقدم قائل شويد قطعا زودتر به مقصد خواهيد رسيد

چراغ قرمز - قرمز - قرمز قرمز - قرمز

مربيان ارجمند - كارآموزان عزيز ورانندگان محترم خواهش مي كنم احترام چراغ قرمز را نگهداريد
اينست فرهنگ رانندگي

مربيان آموزشگاه رانندگي

مربيان آموزشگاههاي رانندگي مجريان اجراي فرهنگ ترافيك وآموزش صحيح رانندگي به اقشار مختلف جامعه مي باشند
لطفا درزمان آموزش كارآموز با آنان برخوردصميمانه اي داشته باشيد

Saturday, September 04, 2004

خانواده هاي محترم توجه فرمائيد

بازي اسكيت كه بين جوانان وكودكان شيريني بخصوصي دارد ودرخيابانها وكوچه ها متداول شده نگذاريد به تلخي زندگي شما بيانجامد
لطفا آنان را در كلاسهاي مخصوص اسكيت ثبت نام فرمائيد

علت تصادف در بزرگراهها

سرعت زياد
عدم رعايت فاصله طولي
لطفا مواردفوق را چند بار بخوانيد

Thursday, September 02, 2004

كمك وهم فكري

لطفا انتقادات وپيشنهادات خود را در ستون اظهارنظروبلاگ مطرح فرمائيد

اقتباس از روزنامه همشهري 11/06/83

بنام خداوند توانا
بمنظور كاهش سفرهاي درون شهري وسهولت در ارائه خدمات به شهروندان تهراني از تاريخ 15 شهريور تمامي خدمات مربوط به انواع گواهينامه از جمله (تعويض والمثني)دردفاتر 30گانه پليس +10كه در نقاط شهر تهران مستقر هستند ارائه خواهد شد

روانكاوي دررانندگي- نکاتی در مورد رانندگی

خدايا با همه بزرگيت در قلب كوچك من جاي داري
اگر علاقه شديدي به آموزش ر انندگي داريد واز 10 جلسه آموزش رانندگي 8 جلسه آنرا گذرانده وچيزي ياد نگرفته ايد حتما خود را روانكاوي نمائيد. به
احتمال فوق العاده زيادي در دوره اي از زندگي يا خود درجريان تصادفي بود ايد ويا شاهد تصادف شديدي كه در ذهنتان باقي مانده است . وقتي آنرا چندين بار مرورنمائيد ويا به روانپزشك مراجعه فرمائيد پيشرفتتان بشدت زياد مي شود
نکاتی در مورد رانندگی

جمله اي از مهندس مرتضي احمدي منش دركتاب معجزه ذهن

بنام آفريننده كائينات

اگر كاري را با باور موفقيت شروع كنيد موفق مي شويد.واگر باوركنيد كه شكست مي خوريد ناكام مي مانيد
درآموزش ديدن فنون رانندگي نيز دقيقا اين چنين است.

آموزش رانندگي با خودرو مخصوص آموزش انجام شود.

بنام خداوند بزرگ
از خانواده هاي عزيز تقاضادارم باخودرو شخصي از آموزش رانندگي به اعضاي خانواده خودداري نمائيد. واقعا خطرناك است. بامبلغي جزئي ميتوان از ماشين هاي 2 پدال وترمزبراي آموزش استفاه كرد.

Wednesday, September 01, 2004

www.farhangekhodro.persianblog.com

سايت اشاره شده را بخوانيد. واقعا زحمت كشيده اند.اگر مي خواهيد فرهنگ رانندگي را بدانيد.حتما از اين سايت ديدن نمائيد