Monday, January 30, 2006

مهم بسیارمهم

بنام قادر توانا
برای حفظ جان خود و
موتورسواران
هنگام پیاده شدن از خودرو وباز کردن در
حتما قبلا
از آئینه بالا وبغل پشت سر
را نگاه کنید

Saturday, January 28, 2006

مطلب زیبائی از وبلاگ تقرب

بنام ایزد یکتا
مطلب زیبائی از وبلاگ تقرب
وقتــــی انســـان تابع دستورات خداوند باشد در حقیقت نمادی از خدا می باشد که تفکّرات خدا و منش خدا در او دیده میشود و فکر او در اختیار خدا قرار میگیرد. گویی اختیار خود را از دست میدهد و بصورت یک سمبل از خدا در می آید که کارهای خالق را بر روی زمین انجام می دهد. و دستورات او را بدون اختیار و تمام کمال به اجرا در می آورد.
هیچ گاه از یاد او خارج نمی شود خود را تنها و بی کس نمی بیند به هر جا میرود گویی دو نفر هستند و خود را تک و تنها نمی بیند گویی دو روح در یک بدن یک روح خدا که در او گسترش یافته و دومی روح خود.
در هر مشکلی از خدا کمک می گیرد، در هر نقطه کوری دست توانایی را به یاری می گیرد به نیروی عظیمی متوّسل می شود، تکیه گاهی قرص و محکم دارد از آینده خبر می گیرد در حد لزوم و لیاقتش به او کمک می شود و از آینده به او خبز داده می شود تا از آن راهنمایی استفاده کند.
بهتـرین راه اتّصـال ارتباط بدون شک همین حالت است با خـــدای خود صحبـت می کند و با او در دل می کند لذّتی که این حالت است قابل قیاس با ارتباط با دیگران نمی باشد.
بعضی از کارآموزان امیدی به یادگیری ندارند . اینان لطفا مطلب فوق را که از وبلاگ باارزش تقرب اقتباس شده مجددا مطالعه فرمایند

سرعت ها در آئین نامه جدید

بنام خدا
سرعت در اتوبانها 120کیلومتر
سرعت در داخل شهر 60کیلومتر
سرعت در میدانها 30کیلومتر
در هر حال احتیاط لازم است

Tuesday, January 17, 2006

استفاده از آئینه در رانندگی

بنام خدای توانا
استفاده خوب از
آئینه ها
دررانندگی
باعث کاهش آمارتصادفات میشود

Thursday, January 12, 2006

مسافرت در زمستان

بنام خدا
وقتی در زمستان به مسافرت می روید
مسائل زیررعایت شود
اطمینان ازسالم بودن خودرو
داشتن زنجیرچرخ
پلاتین -تسمه- شمع -فیوز
سالم بودن زاپاس-جک - آچارچرخ
پربودن باک بنزین
مقداری سوخت اضافی
پتو وکاپشن
مقداری غذای آماده -آب خوردن

Sunday, January 08, 2006

رعایت فرهنگ رانندگی: انجمن رعایت وحمایت از فرهنگ رانندگی

رعایت فرهنگ رانندگی: انجمن رعایت وحمایت از فرهنگ رانندگی

ازخود شروع کنیم

بنام خدا
فردی را می شناسم که همیشه
موقع رانندگی از چراغ قرمز عبور می کند.
در سرعت آمپر گیج می شود
زیگزال رفتن فراوان
و در حرکت فاصله خود را با خودرو جلوئی به سانتی متر می رساند
.درمورد فرهنگ رانندگی صحبت می کرد
یک جمله او من را مات وحیران نمود
گفت
مردم ایران فرهنگ رانندگی ندارند
---------------------------------------------------------------------
عزیزان همت کنید در انجمن رعایت وحمایت از فرهنگ رانندگی ثبت نام کنید
موظف به رعایت مقررات رانندگی می شوید
چون متهعد می شوید
هزینه ای ندارد
ولی سود آن
اعصاب راحت خواهید داشت:
تصادف نخواهید کرد.

Saturday, January 07, 2006

موتور سواران عزیز

بنام خدای یکتا
کلاه ایمنی
درهنگام رانندگی با موتورسیکلت داشتن کلاه ایمنی اجباری است
درتصادف با موتور ضربه مغزی فرد را از زندگی ساقط می کند
کلاه ایمنی را برسرداشته باشید
خانواده هایتان منتظر شما هستند

Wednesday, January 04, 2006

تقاضای حمایت

بنام قادر توانا
خودرو وسیله ایست که همه از آن استفاده می کنیم
پیروجوان ودارا وندار و...
باتوجه به تحسینی که همه از فرهنگ رانندگی در بعضی از کشورها دارند
تصمیم به تشکیل انجمن حمایت ورعایت از فرهنگ رانندگی نمودم که هزینه آن فقط یک ثبت نام بود ورعایت قوانین ومقررات رانندگی
واز خود شروع کردن
سه نفر
عضو شدند من ودو نفر دیگر
خیلی جالب است همه آنرا خواندند ورد شدند
-----------------------------------------------------
اگر این حرکت شکل بگیرد با پیشنهاد و هماهنگی با معاونت محترم راهنمائی ورانندگی برچسب مخصوص تهیه خواهیم کرد
چقدر زیباست که تعداد برچسب ها به اندازه تعداد خودروها نصب شود وایران ما الگوی فرهنگ برتر در رانندگی شناخته شود
از مطبوعات . وب سایت داران و وبلاگنویسان برای حفظ جان خود وخانواده هایشان ودیگر اقشار مردم درخواست همکاری دارم
خداوندا کمک کن روز بروز آمار تصادفات را کاهش دهیم

ازخود شروع کنیم

بنام خدا
وقتی از رانندگی در بعضی از کشورهای اروپائی صحبت می شود
همه آنرا تحسین می کنیم
وقتی از رانندگی در ایران صحبت می شود
همه انتقاد می کنیم
تحسین کننده وانتقادکننده ما هستیم
ما که رانندگی می کنیم
پس چرا کاری نکنیم که باعث تحسین همگان باشد