Friday, December 30, 2005

بنام ایزد یکتا
خبرنگاران - تویسندگان مطبوعات - وبلاگ نویسان -
شما صادقانه مسائل احتماعی فرهنگی سیاسی وغیره
را می نویسید
جهت کاهش آمار تصادفات یادآوری مطالب وبلاگ راهنما را باذکر ماخذ ویابدون ذکر ماخذ
برای خوانندگا نتان بنویسید
آموزش زیر تقدیم بشما وتمام خوانندگان عزیزتان
همه ما در هر پست ومقام وبا هر وضعیت مالی رانندگی می کنیم
----------------------------------------------------------------------------------------------

ازخودروی سبقت می گیرید. روبروخودرودیگری بطرف شما باسرعت می آید
دنده ای برای عوض کردن وسرعت گرفتن ندارید
مرگ روبرو است
دراین لحظه پا راروی کلاج گذاشته ویک لحظه به سرعت پاراازروی آن برداشته
وهم زمان گاز دهید

شتاب آن شمارابه یاری خدا نجات میدهد
اما چرابگذاریم این لحظات شکل بگیرد

Thursday, December 29, 2005

برای حفظ جان خود ودیگران عضو شوید

بنام قادر توانا
عزیزان: ما انجمن رعا یت و حمایت از فرهنگ رانندگی را تشکیل می دهیم
ازتمام عزیزانی که گواهینامه دارند ورانندگی می کنند آقا یاخانم درخواست می شود دراین کار فرهنگی واجتماعی عضو شوند.
عضویت در این انجمن صرفا فرهنگی و اجتماعی است
شرایط عضویت:درکامنت وبلاگ راهنماتعهدنامه زیر را نوشته وارسال نمائید ویا به آدرس ایمیل ذکر شده در زیرتعهد نامه را تکمیل وایمیل نمائید
اینجانب (نام نام خانوادگی ) دارای گواهینامه پایه ( 1یا 2) به شماره (شماره گواهینامه) تقاضای عضویت دارم وتعهد می نمایم که فرهنگ رانندگی را رعایت نمایم.اعضای انجمن تعهد می نمایند قوانین راهنمائی ورانندگی را رعایت نمایند
وقتی همه عضوشوند وفرهنگ رانندگی رارعایت نمایند
آمارتصادفات به شدت کاهش پیدا می کند

Tuesday, December 27, 2005

عامل تصادف : غرور

بنام خدای خوب
بیشتر آمار تصادفات
مربوط به کسانی است که
ادعای مهارت

در رانندگی را دارند

جوانان عزیز بادقت مطالعه نمائید

بنام خالق یکتا
جوانان عزیز
بدقت مطلب زیر را مطالعه فرمائید
گواهینامه گرفته واتومبیلی هم خریده اید
یک لحظه نشسته وبه مطالب من گوش کنید
فکر کنید
باخودرو بیرون رفته وتصادف کرده اید
یک نفر کشته شده ویک نفر هم زخمی شده
چکار می کنید
می گوئید
خدایا این بار من را نجات بده
خدایا کمکم کن
یا علی مدد
ووووو
این بار اگر نجات پیدا کنم قول می دهم
تمام مقررات راهنمائی ورانندگی را رعایت نمایم
خدا ترا نجات داد
حالا رانندگی کن
یا علی

Sunday, December 25, 2005

تمرکز در رانندگی

بنام پروردگار

از یکی ارفیلسوفان ومرتاضان هندی پرسیدند
آیا پس از این همه دانش وفرزانگی وریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟
گفت : آری گفتند:چگونه
گفت : وقتی غذامی خورم صرفا غذا می خورم ووقتی می خوابم فقط می خوابم .
شما نیز دررانندگی این گونه باشید

Friday, December 23, 2005

نحوه گرم کردن موتور در فصل سرما

بنام خدای توانا
اینک فصل سرما است
ومشکلات گرم کردن موتور در صبحهای زود
عزیزان موتور خودرو را
درزمان حرکت
بادنده 1و2گرم نمائید
دوستانی هستند که در جا خودرو را می خواهند گرم کنند
وگازهای آنچنانی هم می دهند
آسیب شدید به موتور خودرو وارد
می شود


Wednesday, December 21, 2005

یادآوری بخشی از فرهنگ رانندگی

بنام خدا
بستن کمربند ایمنی
رانندگی در مابین خطوط
سبقت نگرفتن غیر مجاز
رعایت حق تقدم
استفاده از بوق فقط درمواقع ضروری
احتیاط کامل در چهار راه ها حتی زمانی که چراغ سبز است

Monday, December 19, 2005

باتوجه به اهمیت انجمن مجددا ازهمه عزیزان دعوت می شود

بنام قادر توانا
عزیزان
برای رعایت فرهنگ رانندگی
لطفا
در انجمن حمایت ورعایت فرهنگ رانندگی
عضو شوید

Saturday, December 17, 2005

بیشتر تصادفات نتیجه جروبحث در خودرو است

بنام خدای بزرگ

خانواده هاي محترم
لطفا درهنگام مسافرت درداخل اتومبيل زمان رانندگي
جروبحث
نكنيد.

Tuesday, December 13, 2005

جهت آموزش فرهنگ رانندگی دست به دست هم دهیم

بنام خدای منان
آقای میلاد اکبری مدیر وبلاگ خوب میلاد125
چکیده ای از مطالب راهنما را در آدرس زیر نقل کره اند برای دیدن آن مطالب ووبلاگ ایشان روی آدرس زیرکلیک نمائید

نظر دوستان

بنام خدای واحد
دوست عزیز آقا سروش پیشنهاد خوبی ارائه داده
بدین شرح
آقاي قربانيان خسته نباشيد. مي خواستم اين كامنت را براي سايت هاي نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي بنويسم سراغ نداشتم گفتم براي شما بگويم شما منتقل نماييد. در برخي كشورها از برچسب هايي كه روي آنها يك حرف يا علامت است در شيشه عقب ماشين استفاده مي شود و هركدام معني خاصي دارد همچون “راننده زن است“ يا “راننده ناشي است و تازه گواهينامه گرفته“ يا “ لاستيك اين ماشين يخ شكن است “ كه هشدار مي دهد اتومبيلهاي ديگر زياد نزديك نشوند وگرنه سنگ ريزه به آنها خواهد خورد. چرا از اين علائم و حروف در ايران استفاده نمي شود.

Friday, December 02, 2005

قانون جدید حق تقدم در میدان

بنام خدای یکتا
قانون جدید میدان
خودروهای که دور میدان هستند حق تقدم دارند
خودروهای که وارد میدان می شوند
توجه فرمایند

خودروهای که دور میدان هستند حق تقدم دارند

Monday, November 28, 2005

انجمن وبلاگ نویسان برتر

خدایا با همه بزرگیت درقلب کوچک من جای داری
انجمن وبلاگ نویسان برتر
به تازگی سایت زیبا وپربارشان را معرفی کرده اند , بااستقبال زیادی روبرو شده است
مدیر محترم سایت
تبلیغ رایگان نامحدود وبلاگ راهنما را در آدرس زیر قرار داده است .باشد که چنین افرادشریفی که حتما هدفشان با هدف راهنما یکی است موفقتر باشند.
http://weblognevisan.globalesf.com/free-adv.htm

Wednesday, November 23, 2005

راهنما

خدایا هرچه حکمت توست سزاوار من است
دو خودرو جلوتر از من بودند
خودرو اولی 2متر ماند ه به برید گی
راهنما را زد وسرعت را کم کرد
خودرو پشت سر نتوانست ترمز کند
تصاد ف
داوبیداد
وبقیه قضایا
استفاده به موقع ودرفاصله قانونی 100متر به محل دور زدن اینگونه تصادفات را کاهش می دهد

Saturday, November 19, 2005

چها را ه ها

بنام پروردگار عالم
در خیابانهای خط کشی شده زمانیکه در جها را ه به چراغ قرمز برخورد میکنید خط سمت راست را برای عبور اتومبیلهائی که قصد عبور سمت راست را دارند باز نگه دارید.
مجسم کنید .منظره قشنگی دارد

Friday, November 04, 2005

انجمن حمایت ورعایت فرهنگ رانندگی

بنام خدای گرامی
عزیزان: ما انجمن رعا یت و حمایت از فرهنگ رانندگی را تشکیل می دهیم.
ازتمام عزیزانی که گواهینامه دارند ورانندگی می کنند آقا یاخانم درخواست می شود دراین کار فرهنگی واجتماعی عضو شوند.
عضویت در این انجمن صرفا فرهنگی و اجتماعی است
شرایط عضویت:
درکامنت وبلاگ راهنما
تعهدنامه زیر را نوشته وارسال نمائید ویا به آدرس
rahnama1378@yahoo.com
تعهد نامه را تکمیل وایمیل نمائید
اینجانب (نام نام خانوادگی ) دارای گواهینامه پایه ( 1یا 2) به شماره (شماره گواهینامه) تقاضای عضویت دارم وتعهد می نمایم که فرهنگ رانندگی را رعایت نمایم.
اعضای انجمن تعهد می نمایند
قوانین راهنمائی ورانندگی را رعایت نمایند
وقتی همه عضوشوند وفرهنگ رانندگی رارعایت نمایند
آمارتصادفات به شدت کاهش پیدا می کند.
http://www.rahnama1378.blogspot.com/

کمربند ایمنی

بنام خدای رزاق
ازتاریخ 15/08/84بستن کمربند ایمنی
اجباری
است

Tuesday, October 25, 2005

رانندگی مثل زندگی

بنام خدای خوب
ازسایت
رانندگی مثل زندگی
با رعايت فاصله خطوط و رانندگي بين آنها،
نه تنها موجب آرامش در رانندگي و كاهش احتمال آسيب رسيدن به خودروهاي يكديگر مي شويم،
بلكه مي توانيم
جان عده اي را نجات دهيم،

Friday, October 21, 2005

سایت حقوق

بنام خدای یکتا
آئینامه جدید راهنمائی ورانندگی
ازسایت حقوق به آدرس
کلیک کنید

Tuesday, October 18, 2005

قابل توجه مربیان آموزشگاههای رانندگی

بنام خدا
مربیان عزیز
شما
الگوی رانندگان هستید
رعایت کنید
قوانین راهنمائی ورانندگی را رعایت کنید.

Monday, October 17, 2005

موزیک تند

بنام خدای بزرگ
موزیک تند درداخل خودرو هنگام رانندگی باعث افزایش سرعت
ودرنهایت تصادف
تصادف
تلف شدن وقت –پشیمانی – پرداخت هزینه و وو
آهسته برانید

Saturday, October 15, 2005

اقتباس از وبلاگ خوب رانندگی مثل زندگی

بنام خداوند متعال
هيچوقت، هيچوقت، هيچوقت
با خواب آلودگي رانندگي را ادامه ندهيد،
هرگاه احساس كرديد پلك هايتان سنگين است، در اولين فرصت ممكن و فضايي كه اجازة توقف به شما مي دهد، در كنار جاده توقف كنيد و بخوبي
استراحت
كنيد.

Monday, October 10, 2005

تصادف

بنام خدای خوب
تصادف خودرو برای خودروسواران وجود دارد
خونسرد ومتین وباوقار
منتظر کارشناس راهنمائی ورانندگی باشید
فرهنگ رانندگی

Saturday, October 08, 2005

موتور سیکلت

بنام خدای بزرگ
موتور برای انجام دادن کار وسیله خوبی است
بشرطیکه
احتیاط کنید
بشرطیکه
قوانین راهنمائی ورانندگی را
رعایت کنید

Friday, October 07, 2005

رانندگی مثل زندگی

بنام خدا
رانندگی مثل زندگی
رانندگی مثل زندگی
عنوان وبلاگی خوب دررابطه با مسائل
رانندگی است
سمت چپ وبلاگ راهنما درقسمت
لینکها
آدرس اینترنتی آن نوشته شده
مطالعه فرمائید

Tuesday, September 27, 2005

قانون جدید جهت اخذ گواهینامه پایه دوم

بنام خدای مهربان
از اول مهرماه جهت اخذ گواهینامه پایه دوم
دو مرحله ای است
مرحله اول : ثبت نام وآموزش آئینامه درمحل آموزشگاه انجام می شود پس از اخذ گواهی مهارت ار آموزشگاه
به راهنمائی معرفی می گردد
مرحله دوم : آزمایشات رانندگی در راهنمائی ورانندگی انجام می گیرد

Thursday, September 15, 2005

مسافرت

بنام خدای بخشنده ومهربان
اواخر شهریورماه است واکثرا شما عزیزان
به مسافرت می روید
برای حفظ جان خود وخانواده اتان ودیگران به
به مطالب این وبلاگ توجه فرمائید

سفارش حکم قتل

بنام پرودگارعالم
دوستی به نزد من آمد پس از احوالپرسی گفت
خانمم در آموزشگاه شما ثبت نام کرده ودوره اش تمام شده
فردا (یکشنبه)امتحان دارد
گفتم به سلامتی
گفت آمده ام شما سفارش کنید قبول شود
لبخندی زدم وگفتم
باخانمت اختلاف پیدا کردی
با تعجب پرسید
نه چطور
گفتم تو الان داشتی می گفتی برایش سفارش کنم حکم قتل را بدهند
نگاهی کرد متوجه حرف اشتباهش شد
گفتم اولا افرادی که امتحان می گیرند هیچ وقت سفارش من را قبول نمی کنند
ومن هم که با تودو ستم یک لحظه فکر نمی کنم که به همسرت حکم قتل بدهند
درصورت قبول نشدن با چند جلسه اضافی قبول می شود وباخیال راحت می توانی
خودرو را دراختیار او قرار دهی
معذرت خواست

Monday, September 05, 2005

مهم - بسیار مهم

بنام ایزدیکتا
مسئله بسیارمهمی که قبلا هم نوشته ام
استرس درزمان امتحان است
باتوجه به آزمون در آموزشگاه بارها وبارها با این مسئله روبروشده ام
وباکمی صحبت با کارآموز به این نتیجه رسیده ام که استرسهای آنان ناشی از
تصادفاتی
است که دیده اند ودرذهن آنان ماندگار شده است
وقتی با کارآموزان درمورد تصادف صحبت کرده ام نتیجه بسیار عالی گرفته ام
اینک اگر شما هم این مشکل رادارید برای من ایمیل بزنید ومطمئن باشید موفق می شوید.

Friday, August 12, 2005

باد لاستیکها

بنام خدای خوبم
درهنگام مسافرت حتما باد لاستیکها را
تنظیم
نمائید

Monday, July 25, 2005

اطلاع از وضعیت راه ها

بنام خدا
جهت اطلاع از وضعیت راه ها درتمام مدت 24ساعت باتلفن 88255555تماس حاصل فرمائید

Wednesday, July 20, 2005

مهم - بسیار مهم

بنام هستی بخش حهان
افرادی که 3بار تصادف نمایند ومقصر باشند به مدت 2سال
گواهینامه آنان ضبط وحق رانندگی ندارند

Saturday, July 16, 2005

متولدین 1366توجه فرمایند

بنام آفریدگار جهان
متولدین 1366جهت اخذ گواهینامه
نیازی به ارائه
برگ سربازی
ویا
اشتغال بتحصیل ندارند

Thursday, July 14, 2005

خودروهای کولر دار

بنام خدای خوب
فصل گرما است واستفاده از کولر
درحرکت وقتی می خواهید کولر ماشین را روشن کنید
حتما
اول کلاج را گرفته وبعد کولر را روشن نمائید

Tuesday, July 12, 2005

آموزش - آموزشی

بنام خدای یکتا
اگر ثروتمندترین فردجهان باشی
اگر زندگی متوسطی داشته باشی
اگر فقیرباشی
اگر تحصیلات پروفسوری داشته باشی
واگر بیسواد باشی
به گواهینامه نیاز داری
آموزشگاههای مجری طرح کلاسهای آموزشی دارند
کارنامه آموزشی جهت تائید رانندگی ارائه می دهند
پس چرا جزو آموزشی محسوب نمی شوند واز محل کار آنان تغیر کاربری می خواهند

Wednesday, June 01, 2005

آموزش چهار راه ها

بنام خالق يكتا
كارآموزان ارجمند بهترين نحوه آموزش چهار راه را با كليك روي سايت بسيار عالي كاشيها -سايت زير ياد بگيريد.
تعجب ميكنيد

Monday, May 23, 2005

فرهنگ محبت - دوستي - صداقت

خدايا باهمه بزرگيت درقلب كوچك من جاي داري
اين بار تصميم دارم درمورد فرهنگ اشاره شده درتيتربالا بنويسم
از دوستي ومحبت از صداقت وايثار
لازم به نوشتن نيست
روي وبلاگ زير كليك كنيد وبخوانيد وببينيد
قضاوت كنيد

Friday, May 13, 2005

خودرورآموزش معلولين

بنام خداي دانا
از روزنامه همشهري 31فروردين1384
خودرو معلولا ن
با اين طرح جديد معلولا ن مي توانند به راحتي آموزش رانندگي ببينند. نخستين خودرو سواري آموزش رانندگي ويژه معلولا ن و جانبازان با نام توان سبز در استان قزوين شروع به كار كرد. سرپرست سازمان بهزيستي استان قزوين در اين باره گفت: به منظوررفاه حال معلولا ن و جانبازان اين استان طرح آموزش رانندگي معلولا ن براي نخستين بار در قزوين اجرا شد. 4 درصد جمعيت استان قزوين را معلولا ن تشكيل مي دهند. بر همين اساس مناسب سازي معابر از كارهايي است كه براي ورود افراد معلول به جامعه ضروري به نظر مي رسد. وي اظهار داشت: سازمان بهزيستي با راهكار يكسان سازي فرصت ها، به دنبال ورود افراد معلول به جامعه هدف است. به گفته طباطبايي نيا آموزش رانندگي نخستين فرصت براي شناساندن استعدادها و توانمندي هاي معلولا ن و جانبازان به شمار مي رود كه تاكنون 30 نفر از معلولا ن اين استان گواهينامه رانندگي گرفته اند.

Tuesday, April 26, 2005

حمایت از وبلاگنویسان

بنام خدای دانا
اکثروبلاگهای فرهنگی وپربار بتدریج تعطیل می شوندوعلت آن هزینه های اینترنت
هزینه تلفن
ودرنهایت
هزینه های زیاد
چه خوبست دولت - وبلاگنویسان فرهنگی واجتماعی را حمایت کند
دادن آگهی های دولتی به آنان
دراختیارگذاشتن اینترنت رایگان
لطفا شما هم نظر بدهید

Saturday, April 23, 2005

لوگوی زیبای راهنما توسط عزیزی بنام آقای رضا مخفی

لوگوی زیبای راهنما توسط آقای رضا مخفی مدیر سایت
ساخته شده است .بدینوسیله از ایشان تشکر می کنم

Friday, April 22, 2005

آئين نامه - سئوال وجواب

بنام خدا
حداكثر سرعت درخارج از شهر ومحل هاي غيرمسكوني در روز چند كيلومتر درساعت است؟
95
كيلومتر درساعت
حداكثر سرعت در شهر چند كيلومتر در ساعت است؟
50
كيلومتر درساعت
حداکثرسرعت در راه هاي خارج از شهر ومناطق غيرمسكوني درشب چند كيلومتر درساعت است؟
85
كيلومتر درساعت
حداکثر سرعت در ميدان ها كوچه ها وپيچ ها چند كيلومتر درساعت است؟
20كيلومتر درساعت

Monday, April 18, 2005

قابل توجه کارآموزانی که در امتحان عملی قبول می شوند

بنام خدا
کارآموزانی که درامتحان داخل شهر قبول میشوند
پس از اعلام افسر
ترمز دستی را می کشید.خودرو را خاموش می کنید. وسوئیچ را خارج می کنید
دقت کنید موارد فوق حتما انجام شود

Friday, April 15, 2005

یک لحظه غفلت دنیای پشیمانی

بنام آفریدگار هستی
سیگار روشن می کنید
با تلفن همراه شماره می گیرید
مشغول روشن کردن ضبط صوت هستید
برمی گردید وبا بغل دستی صحبت می کنید
کنترل فرمان از دست شما خارج می شود
یاعلی
مواظب باش

Monday, April 11, 2005

درجاده های خارج ازشهر

بنام خدای کریم ورحیم
درجاده های خارج ازشهر
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما ممتد بود نمی توان سبقت گرفت
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما بریده بریده بود می توان با احتیاط کامل سبقت گرفت
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما ممتد وهمردیف با آن بریده بریده بود نمی توان سبقت گرفت
اگر خط وسط جاده سمت چپ شما بریده بریده بود وهمردیف باآن ممتد بود می توان با احتیاط کامل سبقت گرفت
چنانچه رعایت شود
سرعت خودروشما بیشتر شده وخطر تصادف به صفر می رسد
مهم – بسیار مهم
باید از دو طرف رعایت شود

Tuesday, April 05, 2005

شرایط جسمانی جهت اخذ گواهینامه پایه دوم

بنام خدای مهربان

از دفترچه راهنمای ثبت نام معاونت راهنمائی ورانندگی ناجا


متقاضیان گواهینامه باید از سلامت جسمی متناسب با مسئولیت های رانندگی با خودرو برخوردار باشند. اشخاصی که دارای ضعف یا نقصان در بعضی از اعضا موثر در رانندگی باشند نیز به شرط رعایت موارد زیر قادر به اخذ گواهینامه رانندگی خواهند بود

کسانیکه ضعف یا نقصان در بینائی دارند از طریق استفاده از عینک طبی یا لنز (مرئی یا نا مرئی ) ویا اقدامات درمانی دیگر.
افراد یک چشم با استفاده از آئینه مخصوص

جانبازان ومعلولین که نقصان در ناحیه دست وپا دارند از طریق تجهیز خودرو به امکانات مناسب ویا استفاده از اعضا مصنوعی .

اشخاصی که نقص در شنوائی دارند با استفاده از سمعک وناشنوایان کلی از طریق بر چسب روی شیشه .

سایر موارد برابر راهنما ئی های حضوری پزشکان معاین خواهد بود.

در حال حاضر فقط برای افرادی که مبتلا به بیماری صرع یا جنون بوده ویا از هر دو چشم نابینا می باشند . گواهینامه صادر نمی شود.

Monday, April 04, 2005

آئین نامه - چهار راه ها - بخش دو

خدایا باهمه بزرگیت درقلب کوچک من جای داری
کتاب آئین نامه بخش چهار راه ها را باز کنید
درچهار راه هائی که تابلو دارند
خودروهای که پشت تابلوهستند متوقف می مانند
از دو خودرو بعدی که مسیر آنان تابلو ندارند
وسیله نقلیه ای اول حرکت می کند که جهت حرکتش مستقیم باشد
خودرو بعدی بعد از آن حرکت می کند
سپس دو وسیله نقلیه ای که پشت تابلو هستند
مجددا
وسیله نقلیه ای که مسیر مستقیم دارد وبعد خودرو بعدی

عبور ومرور در دور برگردانها- از وبلاگ خوب طراحی موتور

بنام خدای مهربان
عزیزان کلیک کنید
وبلاگ آموزنده
طراحی موتور
مطلب بسیار خوبی در مورد
عبورومرور در دور برگردانها
نوشته است
این است فرهنگ رانندگی

Saturday, April 02, 2005

آئین نا مه - چهار راه ها - بخش یک

بنام خدای گرامی
کتاب آئین نامه را باز کنید
صفحه چهار راه ها
اینک آموزش آنرا شروع می کنم
تا کنون نشنیده اید - فورا یاد می گیرید
در چهار راه هم عرض که چراغ راهنما ندارد وتابلو هم ندارد
وسیله نقلیه ای اول حرکت می کند که سمت راستش خالی باشد
بقیه خودروها به ترتیب حرکت عقربه های ساعت
تکرار می کنم به ترتیب عقربه های ساعت
تمرین کنید - هیچوقت فراموش نمی کنید
به بخش لینکها - آموزش چهار راه سمت چپ وبلاگ بروید

سرعت - سرعت

بنام خدای عزیز
سرعت غیر مجاز
مساوی
است
با
تصادف

Wednesday, March 30, 2005

تشکر از بلا گر

از زحمت کشان بلاگر که این امکان رادراختیار من قرارداد ند تا درزمینه
بنویسم
واقعا ممنونم

Monday, March 28, 2005

وبلاگ خوب دنیای اتومبیل

بنام خدای خوب
برروی آدرس زیر
کلیلک کنید
خودروهای مورد علاقه خودرا ببینید

Friday, March 25, 2005

تصادفات در رانندگی

تصادف درجاده
مسافرت نوروزی
بودن با خانواده
سبقت غیر مجاز نگیرید
به خود وخانواده خود ودیگران رحم کنید
درسبقت گرفتن به خط کشی های جاده توجه کنید

Wednesday, March 16, 2005

سال نو مبا ر ک

بنام خداوند توانا


سال نو
مبارک


روزهای سال نو اکثر خانواده ها برای مسافرت برنامه ریزی کرده اند
برای حفظ جان خود وعزیزانتان یکبار مطالب وبلاگ راهنما رابخوانید
سرعت متعادل
جروبحث در داخل خودرو مطلقا
درزمان رانندگی استفاده از تلفن همراه بهیج وجه
خواهش میکنم درداخل خودرو جروبحث نکنید
خواهش می کنم درزمان رانندگی ازتلفن همراه استفاده نکنید
سال خوبی داشته باشید
سرعت زیاد جدا از خطرات آن باعث می شود دچارهیجان شده ودرنتیجه نتوانید واقعا درزمان حال زندگی کنید
شما به مسافرت می روید وهر لحظه آن شیرین است پس
عجله برای چیست
درکنار خانواده هر لحظه شیرین است باعث خراب کردن مسافرت نباشید

Monday, March 14, 2005

نوشته وبلاگ بسیارخوب خودروبلاگ دررابطه باآموزشگاه رانندگی راهنما

روانكاوي دررانندگي
مطالب خوانندگان (۱۱)

مطالب زير از وبلاگ خوب آموزشگاه رانندگی راهنما- قزوين انتخاب شده است. چه خوبست مربيانی که فنون رانندگی را برای اولين بار به مردم تعليم می دهند، در کنار آن فرهنگ رانندگی را نيز بياموزانند.

اگر علاقه شديدي به رانندگي داريد و از 10 جلسه آموزش رانندگي 8 جلسه آنرا گذرانده و چيزي ياد نگرفته ايد حتماً خود را روانكاوي نمائيد. به احتمال فوق العاده زيادي در دوره اي از زندگي يا خود درجريان تصادفي بود ايد و يا شاهد تصادف شديدي كه در ذهنتان باقي مانده است. وقتي آن را چندين بار مرور نمائيد و يا به يك روانپزشك مراجعه فرمائيد پيشرفتتان بشدت زياد مي شود.

رانندگي تدافعي يعني چه؟ يعني :پيوسته خيال كنيد خطري در راه شما كمين كرده است.اصول رانندگي تدافعي را مي توان درعبارت كوتاهي خلاصه كرد وآن هم اينست: شما تمام پيشگيريهاي منطقي را براي جلوگيري از سوانح و تصادفات رانندگي چه از جانب خودتان و چه ديگران رعايت كنيد.

درزمان رسيدن به چهارراه، گول چراغ سبز را نخوريد چون خيلي فريبنده است. ممكن است درخيابان مخالف كه چراغ قرمز است كسي بيماري داشته باشد و يا بعلتهاي ديگر توجه به چراغ نداشته باشد....حادثه - صداي شكستن - آه و ناله و يا آسيب به ماشين و معطلي......با احتياط عبور كنيد.

در هر تصادفی طرفين مقصر هستند يكي مقصر قانونی و دومی مقصر وجدانی. لطفاً در اين مورد خود نتيجه گيري فرمائيد: احتياط براي طرفين.

راننده اي كه باسرعت 110كيلومتر در ساعت در يك مسير 100 كيلومتري رانندگي ميكند تنها 9دقيقه زودتر از راننده اي كه با سرعت 95 كيلومتر در ساعت حركت مي كند به مقصد مي رسد. آيا 9 دقيقه صرفه جوئي درزمان، ارزش آن را دارد كه جان خود و ديگران را به خطر بيندازيم؟

پس از رانندگی درجاده های خاکی مقداری گل به رينگ چرخها ازداخل می چسبد. خودرو ازحالت بالانس خارج می شود و درسرعت فرمان می لرزد. برای رفع آن پس از رسيدن به مقصد حتماً داخل رينگ را شستشو دهيد.


روزنامه شرق 28شهریور- رسانه

به هر حال وبلاگ نويس ها كم كم به بخش هاى مختلف زندگى توجه بيشترى نشان مى دهند و وبلاگ نويسى به يك
شكل بخصوصى از توجه تخصصى به موضوعات تبديل مى شود تا آن جا كه ديگر نبايد گفت كه وبلاگ يك دفترچه خاطرات شخصى است چرا كه رفته رفته وبلاگ هاى تخصصى در اين گستره رو به افزايش است و اين تخصص مى تواند در تمام زمينه ها باشد از جمله آموزش رانندگى., تعجب نكنيد چرا كه وبلاگ آموزشگاه رانندگى راهنما- قزوين يكى از اين وبلاگ هاى تخصصى است كه در آدرس http://rahnama1378.blogspot.com/ قرار گرفته است. در اين وبلاگ جملات كوتاهى درباره رانندگى بهتر و آموزش جذاب تر نگاشته شده است مثلاً در قسمتى از اين وبلاگ آمده است: از مربيان ارجمند مى خواهم در هيچ شرايطى جمله تو هيچ وقت راننده نمى شوى را مطرح نكنند چون پس از مدتى بروز همين صفات در شخص كارآموز باعث مى گردد كه زحمات شما براى آموزش به هدر رود.

Sunday, March 13, 2005

سفر به سلامت - اقتباس از روزنامه جام جم

رانندگی درشب
قدرت بینائی
درشب
بشدت کاهش می یابدوبرای تشخیص اشیا از یکدیگر به مقدار قابل توجهی تنزل پیدا می کند. درصدعمده ای ازتصادفات درشب اتفاق می افتد. یکی از علتهای سوانح رانندگی شبانه تاریکی هوا ومحدودبودن دیدراننده است.دراین حالت حوزه دید راننده منحصر به محدود های است که با چراغ های وسیله نقلیه روشن شده است
استفاده از نور بالا
سبب می شود قدرت دیدراننده گانی که از روبرو می آیند بشدت کاهش یابدودرنتیجه قادربه تشخیص مطلوب وضعیت مقابل خود نباشند پس راننده ای که با نوربالا حرکت می کند نه تنها به هدف خود که روشن کردن هر چه بیشتر سطح جاده است دست نخواهد یافت بلکه باعث تغییر مسیروانحراف رانندگان روبرو وسبب ساز حادثه می شود

Thursday, March 10, 2005

کارآموزان آموزشگاه رانندگی

بنام خدای دوست داشتنی
جهت آموزش آئینامه وچهارراهها
به بخش
لینکها
مراجعه فرمائید
سمت چپ وبلاگ
ازسایت بسبارخوب کاشیها

Tuesday, March 01, 2005

زنگ تفریح -اقتباس از مجله موفقیت وشا د کا می

بنام خدای خوب
طنز
مردی درتصادف رانندگی یک پایش راازدست داد
باپولی که بابت دیه گرفت برای دختربزرگش جهیزه ای ترتیب داد
شبی که دختربزرگ را به خانه بخت می فرستاد
دخترکوچکتر به پدرش گفت
پدرجان امیدوارم به فکر جهیزیه من هم باشی

Saturday, February 26, 2005

دقت درسبقت گرفتن


د رهنگام سبقت گرفتن
حتما آئینه بغل را نگاه کنید
شاید خودروی دیگری بخواهد ازشما سبقت بگیرد

Saturday, February 12, 2005

استادعزیزم دکترآزمندیان

بنام خدای خوبم
عریزان سایت دکترآزمندیان استادعزیزم را مرورکردم
حیفم آمدآدرس آنرا برایتان ننویسم
دکترعلیرضاآزمندیان
بنیان گذارنفکرمثبت است
باآشنائی باایشان ودیدن سایت دکتر
زندگیتان متحول می شود
امتحان کنید
اعتمادبنفس شما درهرکاری خصوصا رانندگی بنحوچشمگیری افزایش می یاید

Thursday, February 10, 2005

قابل توجه موسسین ومدیران ومربیان آموزشگاهها

کارآموزی بعد از10جلسه تمرین رانندگی
مردودشد
سه بار وهربار2ساعت تمرین رفت باز
مردود شد
بمن مراجعه وگلایه داشت
تحصیلات لیسانس داشت وجوان هم بود
پرسیدم :اتفاقی دررانندگی برای خودت یا بستگان وآشنایان پیش آمده است
گفت بله درتصادف همسرم راازدست داده ام
متاثر شدم وگفتم دوست عزیز وقتی سوارماشین می شوی خاطرات تصادف باعث وحشت واسترس درشما می شود
خاطرات تصادف راازذهنت خارج کن ازچاقو مثبت ومنفی میتوان استفاده کرد
خودروهم چنین است
ازخودرو برای سریع رسیدن به مقصد مسافرت خاطره انگیز و
خیلی مزایای دیگر
قبول شد
گفت ازماشین متنفربودم ولی اکنون رانندگی را دوست دارم

Wednesday, February 09, 2005

مسافرت درزمستان

عزیزان درفصل زمستان مسافرت سخت ولی شیرین است
بشرطیکه
مسائل زیررعایت شود
اطمینان ازسالم بودن خودرو
داشتن زنجیرچرخ
پلاتین -تسمه- شمع -فیوز
سالم بودن زاپاس-جک - آچارچرخ
پربودن باک بنزین
مقداری سوخت اضافی
پتو وکاپشن
مقداری غذای آماده -کنسرو-آب خوردن
چون من چای دوست دارم
فلاکس چای راهم میبرم
سفربخیر

Monday, February 07, 2005

علت تصادفات

چندروزی است برف اکثرشهرها راپوشانده است
تصادفات شدت پیدا کرده
علت
سرعت زیاد
نداشتن یخ شکن وزنجیر
رعایت نکردن فاصله
گذشت -گذشت-گذشت
است

Wednesday, January 05, 2005

کمربند ایمنی - کمربندایمنی -کمربندایمنی

بنام قادر توانا
خجالت نکشید
کمربندایمنی راببندید
کمربند ایمنی باعث نجات ما درتصادفات
است

اهمیت به معاینه فنی خودرویعنی فرهنگ رانندگی

طرح معاینه فنی خودرو دربرگیرنده سه هدف مهم

است

کاهش آلودگی هوا
افزایش ایمنی تردد
صرفه جوئی دراقتصاد ملی