Thursday, September 20, 2007

تسمه های خودرو

بنام خدا
هر ماه یکبار و یا پس از طی دوهزار کیلومتر باید کشش تسمه های
پمپ آب – دینام – پمپ فرمان هیدرولیکی – پمپ هوا – و کمپرسور دستگاه تهویه مطبوع ونیز شرایط آنها را بررسی نمود. در صورت سایش و یا نخ نما شدن حتما آنها را تعویض نمائید

Saturday, September 15, 2007

راه تشخیص لاستیک تازه تولید شده با لاستیک انباری

بنام خدا
در جداره بیرونی لاستیکها یک عدد چهار رقمی درج شده است که مشخص کننده زمان تولید لاستیک است.
این عدد بر اساس سال تولید وتعداد هفته است. دو رقم اول تعداد هفته ودو رقم آخر سال تولید را نشان می دهد.
فرضا درج عدد2106در روی لاستیک در بیست ویکمین هفته سال 2006تولید شده است.
اگر این عدد سه رقمی باشد به معنای تولید قبل از سال 2000می باشد.
http://tamiratchi.blogfa.com/post-49.aspx

Thursday, September 06, 2007

نتیجه آزمون دانشگاه سراسری و آزاد

بنام خدا
نتایج قطعی کنکور سراسری سال 1386 امروز یا فردانتایج کنکور دانشگاه ازاد 1386 فردا صبح
خوب راندن را از خود شروع کنید

Sunday, September 02, 2007