Sunday, November 25, 2007

پلیس با شما سخن میگوید

بنام خدای توانا
از تمام خوانندگان تقاضا دارم از لینک زیر بازدید نموده ومطالعه فرمائید

Thursday, November 22, 2007

رانندگی هوشیارانه

با یاد خدا
به خودتان فضاي كافي دهيد
چشمتون رو باز كنيد
يه راه فرار داشته باشيد ‌
روي راننده هاي ديگر حساب نكنيد
سرعت خود را كاهش دهيد
از خطر فرار كنيد
از تغيير مسير ناگهاني خود داري كنيد
از چراغهاي خودرو و علامت نور بالا استفاده كنيد
با حالت صحيح رانندگي كنيد
موقع رانندگي فقط رانندگي كنيد
كمربند ايمني خود را ببنديد
با فرهنگ باشید

Tuesday, November 13, 2007

برنامه آموزشی

بنام خدا
جای آن دارد با استفاده از امکانات وسیع آموزش و پرورش و همگانی همه صاحب نظران امر ترافیک اعم از معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی، معاونت حمل و نقل شهرداری، سازمان ترافیک و .... برنامه هایی در جهت آموزش دانش آموزان در ساعات درسی آنها گنجانده شود. و جزوه ها یا احیانا کتابهایی نیز در رابطه با آموزش فرهنگ رانندگی تدوین گردد که بتواند اهداف زیر را دنبال کند
آشنایی دانش آموزان در گروههای مختلف سنی با پیام تابلوها، چراغها و علائم راهنمایی و رانندگی که روزانه در خیابانها و معابر مختلف آنها را مشاهده می نمایند و برای آنها حاوی پیام خاص می باشند.
مهندس حسن محسنیان - کارشناس ارشد عمران- راه و ترابری

Tuesday, November 06, 2007

درخواست یکی از خوانندگان وبلاک راهنما

بنام خدا
سلام. آقا ترا بخدا به این آقایان بگوئید در رانندگی رعایت حال خانمها را داشته باشند
(مدیر وبلاک راهنما)
ادارات موثر در آموزش فرهنگ رانندگی
آموزش و پرورش
صدا و سیما
مطبوعات
شهرداری
راهنمایی و رانندگی

Sunday, November 04, 2007

المثنی کارت هوشمند سوخت

بنام خدا
مدارک لازم جهت صدور کارت المثنی سوخت
کپی سند ماشین ویا موتورمالک
کپی کارت ماشین ویا موتور مالک
فیش واریزی یکصد هزار ریالی به حساب جام شماره 50/1194334بانک ه مرکزی تهران در وجه شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران
کپی کارت ملی مالک ماشین ویا موتور