Monday, February 27, 2006

رانندگی خانم ها - هموطن سلام-چهارشنبه 19بهمن سال 1384

بنام خدا
از سایت بیطرف
هموطن_اگر شما هم دیده اید که خانم ها هنگام رانندگی محتاط تر از آقایان هستند بد نیست بدانید که این قضیه به صورت کاملا علمی اثبات شده است. دانشمندان فهمیده اند به خاطر وجود هورمون استروژن در خانم ها، این افراد خیلی راحت تر رانندگی می کنند و کمتر پیش می آید که قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا بگذارند. این هورمون باعث می شود تا همیشه استمرار تمرکز و توانایی آموختن مقررات رانندگی در خانم ها بیشتر شود و در این بخش هم از مردان پیشی بگیرند. بر این اساس محققان اعلام کرده اند که ، هورمون ها در انجام وظایف روزمره و انجام کارهای ذهنی که نیاز به انعطاف پذیری بیشتری دارد به خانم ها کمک می کنند تا از مردان جلو بزنند. گفته می شود که احتمالا هورمون استروژن بخشی از مغز موسوم به لب پيشانی را که در اين مهارت ها نقش مهمی دارد اشغال کرده و آنجا را کنترل می کند.به طور کلی معلوم شده که استروژن می تواند نفوذ مثبتی در فعاليت های عصبی در لب پيشانی داشته باشد و بر این اساس خانم ها با مهارت بیشتری رانندگی کنند.

No comments: