Tuesday, November 14, 2006

فرهنگ رانندگي

بنام خدا
كمربند ايمني راببنديد
حق تقدم را رعايت كنيد
سبقت غير مجاز نگيريد
بوق بيجا نزنيد
در جاده ها وبزرگ راهها فاصله خود را به خودروي جلوئي به اندازه اي كه بتوانيد در زمان ترمز گرفتن خودروي جلو خودرو خود را متوقف كنيد حفظ كنيد
در زمان تصادف خونسرد منتظر رسيدن كارشناس باشيد
پس از اتمام كارشناسي شيشه ويا خورده هاي ناشی ازتصادف را
جمع كنيد

3 comments:

Anonymous said...

khasteh nabashi. ko gosh shenva.

Anonymous said...

جناب آقاي قربانيان در آزروي ديدن همچين صحنه هاي هستم.

Anonymous said...

با سلام

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

دوست من در پوینده که برای حمایت از خانم زهرا امیرابراهیمی آپ شده بودبه نظرات عزیزان پاسخ داده شده است

به انتظار سبزینه حضورت نشسته ام .............