Wednesday, August 29, 2007

بنزین سفر

بنام خدا
رئیس روابط عمومی ستاد تبصره 13 رسما از اختصاص 100 لیتر بنزین
برای "سفرهای تابستانی" خبر داد
فرهنگ .............را رعایت فرمائید
رانندگی - رانندگی -رانندگی
برروی لینک های زیر کلیک کرده ومطلب بیشتری در مورد بنزین سفر بخوانید

No comments: