Monday, February 05, 2007

فرهنگ رانندگی

بنام خدا
فردی را می شناسم که همیشه موقع رانندگی از چراغ قرمز عبور می کند
.در سرعت آمپر گیج می شود
زیگزال رفتن فراوان
و در حرکت فاصله خود را با خودرو جلوئی به سانتی متر می رساند
درمورد فرهنگ رانندگی صحبت می کرد
یک جمله او من را مات وحیران نمود
گفت
مردم ایران فرهنگ رانندگی ندارند

3 comments:

erfani said...

سلام خدمت استاد گرامی آقای قربانیان
خسته نباشید مطالب وبلاگتون مثل همیشه پربار و سازنده هستند موفقتر باشید

erfani said...

سوشیانس

هوشنگ قربانیان said...

علي آقا سلام
ازمحبت شما سپاسگزارم.موفقترباشي