Thursday, February 22, 2007

بوق زدن

بنام خداي مهربان
آقا خانم لطفا بي مورد بوق نزنيد.اگر خودتان هم صداي بوق خودروي را كه بي مورد زده مي شود را بشنويد عصباني مي شويد
صداي بوق روي اعصاب مردم تاثير فوق العاده بدي دارد
بوق نزنيد

1 comment:

Anonymous said...

سلام کار اينفو به روز شد
از شما تقاضا دارم من رو از چالشي که با آن سرو کله مي زنم برهانيد !
لطفا نظر خود را بگوييد که آيا مطلبي که نوشتم اصولا چالش به حساب مي آيد يا نهدر ضمن نمی دونم چرا با نوشته هات ارتباط بر قرار می کنم هر چه از دل بر آید بر دل نشیند