Friday, July 30, 2010

رانندگی در کشورهای اروپائی


   
 حمید said...

    آقای قربانیان
    باتشکر از وبلاک خوب شما . علت بالا بودن فرهنگ رانندگی در کشورهای اروپائی چیست؟

   
 هوشنگ قربانیان said...

    جریمه های مالی سنگین – ضبط گواهینامه بمدت طولانی – شرکت در کلاسهای اجباری آموزش فرهنگ رانندگی وآموزش در مطبوعات و رسانه ها باعث رعایت بیشتر فرهنگ رانندگی می شود
از همه مهمتر خوب راندن را از خود شروع میکنند

No comments: