Sunday, July 08, 2007

از سایت پایگاه آموزش رانندگی کشور

بنام خدا
صحنه هائی از تصادف واقعی سواری با قطار
کلیک کنید

1 comment:

Anonymous said...

خسته نباشی .عالی بود.