Thursday, July 12, 2007

بازداشت رانندگان متخلف در بزرگراه‌ها

بنام خدا

از سایت آفتاب
سردار محمد رویانیان از حرکت مارپیچ و مانور گونه برخی رانندگان در بزرگراه‌ها به عنوان مصداق رانندگی پرخطر یاد کرد.وی گفت: درصورت کسب موافقت قوه قضاییه، علا‌وه بر توقیف خودرو و ابطال گواهینامه این دسته از رانندگان‌، خود آنان نیز بازداشت خواهند شد.معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: در این زمینه در حال مذاکره با رییس قوه قضاییه هستند.وی با اشاره به خطرات ناشی از حرکت مارپیچ "لایی کشیدن" در بزرگراه‌ها گفت: تنها در دو هفته گذشته ۱۱۱ دستگاه خودروی متعلق به این دسته از رانندگان را ماموران پلیس راه توقیف کرده اند.معاون راهنمایی و رانندگی ناجا همچنین از تصویب جدیدترین قانون راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلا‌می خبر داد و گفت: بر اساس این قانون‌، سازمانهای بیمه از زندانی شدن رانندگانی که دچار حادثه می‌شوند، جلوگیری می‌کنند.وی افزود: همچنین در قانون جدید پیش بینی شده است که ۲۰ درصد از سود بیمه برای کاهش تصادفات هزینه شود

No comments: