Saturday, July 21, 2007

مزایای تاکسی های سبز


بنام خدا
تاکسی های سبز
با در نظر گرفتن طرحهای استاندارد تاکسی رانی
وبا هدف
افزایش وحفظ امنیت خانواده ها در تهران وبعضی از استانها راه اندازی شد مزایای تاکسی سبز ها امکان صدور فاکتور دیجیتالی وپرداخت کرایه با کارت اعتباری وپذیرائی مختصر می باشد وضمنا در این سرویسها صندلی مخصوص کودک وجعبه کمکهای اولیه تعبیه شده است.
رانندگان آشنائی نسبی با زبان انگلیسی دارند واصول برخورد با مسافرین را نیز آموزش می بینند

No comments: